Welkom
Webmaster Lian Sonntag  2013
webdesign Lian Sonntag 2013
Geschreven door Mw. M Rieken 1e secretaris ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum 2003 opgericht onder de naam VERENIGING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN POSTERHOLT NU BETER BEKEND ALS EHBO VERENIGING POSTERHOLT Bij het schrijven van dit woord voor de plaatselijke EHBO gaan mijn gedachte terug naar de kelder van de huisarts van de Roerstreek in St. Odiliënberg. Misschien kijkt U nu even vreemd op. Volgens mij werd daar in de laatste oorlogswinter 1944-1945 de kiem gelegd voor de tegenwoordige bloeinde EHBO Vereniging. Twee dames uit Posterholt en twee uit elk der Roerstreek Gemeenten volgde daar een spoedcursus EHBO Dit in verband met het eventueel en dreigende en naderende oorlogsgevaar. Toen de oorlog voorbij was, gelukkig is Posterholt voor grote rampen gespaard gebleven, kwam bij enkele vrijwilligers de vraag op of bij ander gevaar of ramp mensen paraat moesten zijn om hulp te kunnen verlenen. We schrijven nu plusminus 1950. Zo kwam het initatief tot oprichting van de plaatselijke vereniging. De EHBO was geboren. De oprichters hiervan zijn helaas bijna allemaal  overleden. Dank  aan hen die de basis hiervoor hebben gelegd. De 1e schreden op het EHBO pad werden gezet door cursus en oefeningen. In het begin was alles niet eenvoudig. Het stond immers nog in de kinderschoenen. Na wat strubbelingen ging vanaf 1960 alles beter. We zien nu het resultaat, na hard aanpakken en kordaat doorzetten.

EHBO VERENIGING 

v

POSTERHOLT

GEHEEL VERNIEUWDE WEBSITE 
BESTUUR AGENDA WE GEVEN EVENEM KOSTEN ETC BHV AED 1 2 3 4 5 6 Nieuwe pagina CC