Welkom op onze geheel vernieuwde website 2018 Webmaster Lian Sonntag
Geschreven door Mw. M Rieken 1e secretaris ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum 2003 opgericht onder de naam VERENIGING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN POSTERHOLT NU BETER BEKEND ALS EHBO VERENIGING POSTERHOLT Bij het schrijven van dit woord voor de plaatselijke EHBO gaan mijn gedachte terug naar de kelder van de huisarts van de Roerstreek in St. Odiliënberg. Misschien kijkt U nu even vreemd op. Volgens mij werd daar in de laatste oorlogswinter 1944-1945 de kiem gelegd voor de tegenwoordige bloeinde EHBO Vereniging. Twee dames uit Posterholt en twee uit elk der Roerstreek Gemeenten volgde daar een spoedcursus EHBO Dit in verband met het eventueel en dreigende en naderende oorlogsgevaar. Toen de oorlog voorbij was, gelukkig is Posterholt voor grote rampen gespaard gebleven, kwam bij enkele vrijwilligers de vraag op of bij ander gevaar of ramp mensen paraat moesten zijn om hulp te kunnen verlenen. We schrijven nu plusminus 1950. Zo kwam het initatief tot oprichting van de plaatselijke vereniging. De EHBO was geboren. De oprichters hiervan zijn helaas bijna allemaal overleden. Dank aan hen die de basis hiervoor hebben gelegd. De 1e schreden op het EHBO pad werden gezet door cursus en oefeningen. In het begin was alles niet eenvoudig. Het stond immers nog in de kinderschoenen. Na wat strubbelingen ging vanaf 1960 alles beter. We zien nu het resultaat, na hard aanpakken en kordaat doorzetten.
Niet zo maar een lid! We hebben het hier wel over Mia Suilen- Kruytzer. Ze werd al in 1960 (jawel dat was een hele eer!) gevraagd om EHBO-lessen te gaan volgen, en is daarna nooir meer weg te denken geweest. Reden genoeg om haar en haar echtgenoot Lambert (ook zeer bekend in het EHBO -wereldje) eens op te zoeken in Herten waar beide echtlieen wonen. Hoe ging het er aan toe in die tijd? Wij waren zo enthousiast dat wij nog voor examen al deelnamen aan een wedstrijd waarbij wij zelfs de 3e prijs behaalden. We deden op een zaterdag examen en meteen op de maandag daaropvolgend moest ik al actief ingrijpen bij een zwaargewonde jongeman bij een ongeval. Gelukkig is die jongen geheel hersteld. Op enig moment bent u kaderinstructuur geworden, wanneer was dat en waarom deed u dat? Posterholt kwam zonder kaderinstructeur te zitten, en men vroeg mij of ik daar voor niets voor voelde. Dat was het gevalen dus ben ik de opleiding gaan volgen geheel op eigen kosten. Ik slaagde in 1966. En in 1967 zijn Lambert en ik getrouwd. Maar die kosten hebt u later toch vergoed gekregen toen U les ging geven binnen de vereniging?(Lachend) Nou en of ik het betaald heb gekregen! Ik woonde toendertijd al in Herten en was op openbaar vervoer aangewezen. Ik vroeg bescheiden aan de vereniging in Posterholt of zij mij de buskosten (Herten-Posterholt vice-versa) wilden vergoeden. Aanvankelijk weigerde men dit omdat ik volgens hen toch in Posterholt moet zijn voor mijn ouders, maar later kwam er een compromis uit de bus. Ik kreeg de helft van de reiskosten vergoed. In 1992 was het hoogtepunt U stond in het middelpunt van een door u zelf betaald receptiein uw ouderlijke huis “De Leigraaf” tergelegenheid van uw zilverenjubileum. Oh zeker! Bijna iedereen uit de EHBO wereld was er zelfs uit Den-Haag. Ook de mensen van diverse zorg en onderwijsinstellingen waaraan ik les gaf was er. Ze waren er ook voor Lambert die inmiddels ook al meer dan 17 jaar als kaderinstructeur zijn sporen verdiend had. En dan toch in 1995 het afscheid...van ons Postert?Ja om redenen die nu niet meer belangrijk zijn vond ik het in Posterholt wel goed zo. In al die tijd dat ik les gaf was er geen les uitgevallen. indien ik verhinderd was nam Lambert het over. Mijn opvolger was gekozen. En ik moet zeggen dat het bestuur onder het voorzitterschap van Jos van Helden er een schitterend afscheid van heeft gemaakt.

Mia Suilen -Kruijtzer

geschreven t.g.v ons 50 jarig jubileum

2003

BESTUUR EN MEDEWERKERS Voorzitter: Edwin Theelen. Vice voorzitter: Dave Deteren Secretaris: Lian Sonntag: tel. 06-55362759 of 0475-219607, e-mail: secretarisehboposterholt@gmail.com Penningmeester: Judith Peters Materiaalbeheer: Harry van Rhee: tel.:0475-401784 of 06-25348216 en Coordinator Burgerhulpverlening Project Hart voor Roerdalen Mart Simons: tel.: 06-17431042 Evenementen Coordinatoren: Harry van Rhee tel. 0475-401784 of 06-25348216 e-mail: h.vanrhee@ziggo.nl Bestuurders; Mark Jochems, Inge Eijckelenberg. Kaders; Danny Ubachs en Claudia vd Waard. Lotussen: Maria Smeets - Hermans en Peter Thijssen

September 2019

Maandag 16 -09 Kneuzing/Verstuiking, botbreuk ontwrichting, vergiftiging Oktober 2019 Maandag 14 oktober Verbandleer Woensdag 16 oktober Verbandleer November 2019 Woensdag 06 november Oogletsels,kleine ongevallen, vuurwerk Januari 2020 Maandag 30 jan Reanimatie & AED Woensdag 15 jan. Reanimatie & AED Februari 2020 Maart 2020 Jaarvergadering woensdag 11 maart Maandag 16 maart LOTUS Woensdag 18 maart LOTUS April 2020 Woensdag 8 april Kinderziekten Mei 2020 Maandag 11 mei Carouseel-avond LOTUS Afsluitavond woensdag 27 mei
Lesrooster EHBO Vereniging Posterholt seizoen 2019-2020
Wat geven we:: Cursussen EHBO/reanimatie Jeugd EHBO A op de Basisschool Workshops EHBO gerealiteerd herhalingslessen EHBO/reanimatie Burgerhulpverlening Hart voor Roerdalen Verder verzorgen we op een aanvraag een EHBO post bij een evenement. Bekijk voor een indruk van onze vereniging onze facebookpagina www.facebook.com/EHBO-vereniging-Posterholt- of onze online foto film album: http://ehboposterholt2013.magix.net/

Wat geven we vervolg

Lidmaatschap EHBO Posterholt 17,50 euro per jaar Verder kunt u bij ons deelnemen: Herhalingsles voor reanimatie van volwassenen en kinderen in combinatie met gebruik van de AED.Dit seizoen zijn al onze lessen ook toegankelijk voor niet leden. Mis je dus ergens een les voor je verlenging en wil je deze bijwonen? Geef je op via een PB of per mail naar secretarisehboposterholt@gmail.com. Kosten verbonden aan het volgen van losse lessen zijn € 6,50 per les. Herhalingsles verbandleer, alle verbanden komen zowel in theorie als praktisch aan bod. Dit seizoen zijn al onze lessen ook toegankelijk voor niet leden. Mis je dus ergens een les voor je verlenging en wil je deze bijwonen? Geef je op via een PB of per mail naar secretarisehboposterholt@gmail.com. Kosten verbonden aan het volgen van losse lessen zijn € 6,50 per les.
AANVRAAG EHBO BIJ EVENEMENTEN
indien U tijdens een door U georganiseerd evenement EHBO assistentie gewenst is, zijn wij graag bereid als vereniging om daar onze medewerking aan te verlenen. Mits dit evenement in onze eigen gemeente ligt. Wij verzorgen geen EHBO post buiten het dorp. Uitzondering: geen EHBO vereniging dan zijn wij wel bereid. Om er voor te zorgen dat alles goed verloopt. Willen wij u op voorhand de kosten c.q. de richtlijnen meedelen. E.e.a. is nodig om te voorkomen dat er een onderbezetting c.q. geen bezetting van EHBO leden is tijdens het door u georganiseerd evenement. LET WEL U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK DAT ALLES GOED GEREGELD IS DUS NEEM CONTACT OP MET DE COORDINATOR EVENEMENTEN EN CHECK OOK OF ALLES GEREGELD IS. Vervolg op de navolgende bldz.
i
Kosten c.q. de richtlijnen
Nader te bepalen afhankelijk van het aantal deelnemers c.q. benodigde EHBO-ers. Plan het evenement dusdanig dat er geen dubbeling ontstaat met een andere evenement waar ook EHBO-assistentie wordt gevraagd. (raadpleeg agenda SCRP, c.q. evenementen coordinator EHBO-vereniging.)
Bij aanvraag EHBO assistentie: A anvraag dient vijf weken van te voren bij onze evenementen coordinaort binnen te zijn, met hierin vermeld; Naam van Uw vereniging, gegevens contactpersoon met eventueel uw e-mail adres. Programma toevoegen dit i.v.m het aantal benodigde EHBO-leden. Aangeven van het aantal te verwachten deelnemers c.q. bezoekers.
Zorgen : Dat wij onze taak kunnen uitoefenen in een rustige omgeving (niet de post inrichten bij een geluidsbox of band) Kan in de tent van de organiserende vereniging. Zichtbaar voor publiek (zien hier EHBO-Post) Toch een plek waar we het slachtoffer rustig kunnen behandelen. BIJ DEZE DANK VOOR U MEDEWERKING Contact: Evenementen coordinator: Harry van Rhee tel : 06-25348216 e.mail: h.vanrhee@ziggo.nl
bij reanimatie binnen 5 minuten zijn uw overlevingskans 47% bij reanimatie binnen 10 minuten zijn uw overlevingskans 15% bij reanimatie binnen binnen 15 minuten zijn uw overlevingskansen nog maar 9%
BURGERHULPVERLENING HART VOOR ROERDALEN Net als iedereen bent U wel eens bang om een hartstilstand te krijgen en hoopt dan dat anderen tijdig genoeg erbij kunnen zijn om U te helpen. U denkt dan in eerste instantie aan een ambulance. Omdat er meerder oproepen via 112 kunnen zijn op het moment dat U belt, omdat een ambulance niet altijd dicht in de buurt is, omdat ambulances door het drukke verkeer naar U toe moeten rijden kan het wel eens zijn dat het even duurt voordat de ambulance arriveert. Een ambulance heeft wettelijk 15 minuten de tijd om uw woning te bereiken en zal die tijd in veel gevallen ook nodig hebben. Wanneer U te maken krijgt met een hartstilstand zijn die 15 minuten al te lang. Van het volgende zult U schrikken. Wordt U vaak opgeroepen? Welnee! U krijgt alleen een oproep wanneer zich een hartstilstand voordoet bij U in de buurt. Dat is gemiddeld 2 keer per jaar. U wordt niet opgeroepen bij verkeersongevallen en bij kinderen. U staat er niet alleen voorr want behalve U worden alle vrijwilligers in de buurt opgeroepen.
Hoe gebeurt de oproep? U meldt zich aan bij de burgerhulpverlening via internet wanneer u de cursus voltooid hebt dan wordt U opgenomen in het systeem. Wanneer iemand in u buurt een hartstilstand krijgt en 112 wordt gebeld dan verstuurd de computer automatisch sms-jes naar alle Burgerhulpverleners in de buurt met daarin het adres van het slachtoffer. De een moet direct naar het adres toe. De ander krijgt de opdracht om de AED op te halen en naar het slachtoffer toe tegaan. Het adres waar de AED hangt staat in het sms-je vermeld.

Wat is burgerhulpverlening vervolg

U ziet dat binnen enkele miuten de overlevingskansen drastisch afnemen. Daarom is het initatief Burgerhulpverlening in het leven geroepen. Waarrbij U gereanimeerd wordt door mensen, die zich opgegeven hebben bij U in de buurt. Die kunnen snel ter plekke zijn en alvast beginnen met het beademen en reanimeren totdat de ambulance arriveert.Niet alleen uw overlevingskansen nemen toe maar de naschade wordt aanzienlijk beperkt net als de periode van herstel. U wilt geholpen worden, U wilt dat uw familieleden geholpen worden. DIT SYSTEEM KAN ECHTER ALLEEN WERKEN ALS ER GENOEG MENSEN ZIJN DIE ELKAAR WILLEN HELPEN. U WILT HELPEN. MOET U DAN EEN LANGDURIGE CURSUS VOLGEN? Welnee! Het enigste wat U hoeft te doen is naar een informatie avond in een van de kernen te gaan. Geheel vrijblijvend. En de avond duurt maar 2 uurtjes en is mega-intressant. U mag rustig iemand meenemen om de drempel makkelijk te maken. Heeft U daarna intresse dan geeft U zich op voor een korte cursus van slechts 2 keer drie uurtje waarin U leert hoe u moet beademen en reanimeren en een AED leert te bedienen. Deze cursus wordt geheel vergoed door de gemeente. Houdt de media in de gaten wanneer er weer een cursus van start gaat. Eerst volgende info avond 28 oktober 2019 in Cafe Roerzicht Grootestraat 36 Vlodrop. Aanvang 20.00 uur.
EHBO vereniging Posterholt Bij voldoende deelnamen willen we 23 maart starten met een cursus EHBO-reanimatie. Deze wordt gegeven volgens de laatste richtlijnen. De cursus wordt gegeven op 4 zaterdagen. Van 9 uur tot 13 uur. Op de navolgende data 23 maart 2019 30 maart 2019 6 april 2019 13 april 2019 Locatie Groene Kruis gebouw Posterholt. Kosten €110,00 inclusief cursusboek. Heeft U interesse in deze cursus neem dan contact op met Lian Sonntag secretarisehboposterholt@gmail.com tel: 06-55362759 Via https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus is makkelijk op te zoeken welk verzekeraar de EHBO- cursus vergoed
Privacy Reglement van EHBO-vereniging Posterholt [gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)] Zoals vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 31 mei 2018 In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van EHBO vereniging Posterholt omgaat met de aan haar verstrekte persoons gegevens. Artikel 1 Begrippen 1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 2. Leden zijn alle betalende en niet-betalende leden van de vereniging met een geldig EHBO diploma of gelijkwaardig getuigschrift. 3. Buitengewone leden zijn de leden met opleiding Eerste Hulp aan Kinderen en zij die alleen een reanimatie opleiding hebben gevolgd. 4. Onder persoonsgegevens wordt bij voorbeeld verstaan, achternaam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, diplomanummer en geldigheidsduur, telefoonnummer, bestuursfunctie. 5. Onder vereniging wordt verstaan EHBO-vereniging Posterholt, zoals vastgelegd in de Statuten van [datum]. 6. Inschrijfformulier is het inschrijfformulier voor lidmaatschap van EHBO-vereniging Posterholt. 7. Het Huishoudelijke Reglement is het reglement dat is vastgesteld ingevolge artikel [artikel nummer] van de Statuten. 8. De bewaartermijn bij de secretaris geldt voor het opslaan van het papieren archief. 9. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen de vereniging en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn. 10. De online ledenadministratie betreft de online ledenadministratie van de Nationale Bond voor EHBO. De ledenadministratie betreft de ledenadministratie van de vereniging. Artikel 2 Beheer van de persoonsgegevens 1. De in artikel 1 onder punt 4 genoemde gegevens worden door de vereniging centraal verwerkt en beheerd. 2. De vereniging heeft deze persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging en geldt voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden: a. Het uitnodigen voor de ledenvergadering (mailadres en/of postadres); b. Het uitnodigen voor de activiteiten zoals herhalingslessen, cursussen, evenementen (mailadres e/of postadres, telefoonnummer); c. Verlengen van het diploma en/of certificaat (diplomanummer en geldigheidsduur); d. Uitreiking van een onderscheiding (inschrijfdatum lidmaatschap, diplomanummer en geldigheidsduur diploma); e. Om bij lief en leed een kaart te kunnen sturen of attentie te kunnen geven (postadres); f. Om snel contact op te kunnen nemen (telefoonnummer); g. Overige correspondentie aan leden (mailadres en/of postadres); h. Om functionarissen aan te kunnen schrijven (bestuursfunctie); 3. De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris en/of het bestuurslid van de vereniging dat is belast met de ledenadministratie van de vereniging.
4. De gegevens worden verwerkt, aangepast en bijgehouden in de ledenadministratie van de vereniging. 5. De gegevens worden verwerkt, aangepast en bijgehouden in de online ledenadministratie van de Nationale Bond voor EHBO. 6. De instructeur houdt gegevens bij aangaande: diplomanummer, achternaam, voorletters, geboortedatum en behaalde competenties met als doel een adequate administratie te voeren voor het Oranje Kruis. 7. De coördinator evenementen houdt gegevens bij ten behoeve van hulpverlening tijdens evenementen. Dit bestuurslid heeft daarvoor een digitaal bestand gemaakt. Het bestuurslid zal de gegevens opnemen, verwerken en aanpassen. 8. Als het onder lid 4 genoemde bestuurslid een back-up of export maakt, gebeurt dat op de eigen computer. Artikel 3 Bewaren van de persoonsgegevens 1. De bewaartermijn van het bestand zoals genoemd in artikel 2.6 en het papieren archief is maximaal één kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag (Art. 5.1.b, art. 89 uit het AVG); 2. Persoonsgegevens zullen nooit op een digitale gegevensdrager zoals een USB-stick worden opgeslagen, vanwege het gevaar van verlies. 3. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging. 4. Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens binnen een jaar worden verwijderd uit de online ledenadministratie. Voor zover andere bestuursleden persoonsgegevens in hun bezit hebben moeten deze gegevens terstond worden verwijderd. 5. De vereniging werkt in plaats van presentielijsten met een pasjessysteem. De pasjes bevatten een streepjescode. De code wordt gescand en de gegevens worden opgeslagen op de laptop. Voor dit systeem worden een aantal persoonsgegevens opgeslagen. In afwijking van artikel 3.1 dienen deze gegevens minimaal twee jaar te worden bewaard in verband met diploma verlenging. Bij einde lidmaatschap en niet voldoen aan de competenties, zullen deze gegevens worden verwijderd. Artikel 4 Verstrekken van de persoonsgegevens 1. Persoonsgegevens van leden worden NIET verspreid aan derden en eigen leden. 2. De persoonsgegevens worden desgevraagd gedeeld met de bestuursleden en ledenadministratie en bijv. coördinator evenementen. 3. Bij het versturen van berichten aan een aantal leden tegelijkertijd wordt er altijd gebruik gemaakt van de BCC-optie zodat het mailadres niet zichtbaar is voor andere leden. Artikel 5 Rechten van een lid 1 . Een lid kan altijd aan de vereniging vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ze worden opgeslagen. Uiterlijk binnen vier weken wordt inzage verstrekt in de opgenomen persoonsgegevens. 2. Een lid kan altijd de toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken. 3. Een lid geeft actief en ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens door op het inschrijfformulier een hokje aan te kruisen. Als een lid dit niet doet is er dus geen toestemming gegeven voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens. Het bestuur kan dan besluiten om het lidmaatschap van het betreffende lid te beëindigen. Artikel 6 Rechten van een slachtoffer of een patiënt
1. Een lid van de vereniging gaat professioneel om met de privacy van een slachtoffer of een patiënt. 2. Een lid respecteert de privacy van het slachtoffer of patiënt en deelt over de situatie, de verwondingen of persoonsgegevens geen informatie met anderen dan de professionele hulpverleners. 3. Een lid dat behoefte heeft om zijn verhaal kwijt te kunnen kan daarvoor terecht bij [bijv. eigen huisarts, instructeur, voorzitter, coördinator evenementen]. Deze functionaris gaat professioneel om met de verkregen informatie en zal daar geen aantekeningen van maken. Artikel 7 Hulpverlening bij evenementen 1. Als een lid namens de vereniging wordt ingezet voor een hulpverlening bij een evenement zal er met de organisatie een afspraak worden gemaakt over het verstrekken van de persoonsgegevens. In principe worden de persoonsgegevens van de leden niet verstrekt aan de organisatie van het evenement. 2. Alle communicatie over het evenement geschiedt via de coördinator evenementen van de vereniging. 3. Het is aan een lid zelf om bijv. tijdens het evenement zijn mobiele telefoonnummer te delen. 4. Mocht het voor een activiteit of evenement toch noodzakelijk zijn om vooraf persoonsgegevens te ontvangen dan zal daarover een verwerkersovereenkomst worden gesloten. Artikel 8 Beeldmateriaal 1. Tijdens activiteiten van de vereniging kan beeldmateriaal, zoals foto’s en video- opnamen worden gemaakt van de deelnemers en hulpverleners. 2. Een lid kan aangeven dat hij/zij niet zichtbaar wil zijn op het beeldmateriaal. Dat gebeurt bij voorkeur op het moment dat begonnen wordt met het maken van foto’s of videopnamen. Ook achteraf kan een lid kenbaar maken dat hij/zij niet wil dat hij//zij zichtbaar in beeld is. 3. Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt het lid gevraagd om aan te kruisen of hij/zij toestemming verleent voor gebruik van het beeldmateriaal waarop het lid zichtbaar in beeld is. Indien het lid geen toestemming geeft wordt al het beeldmateriaal waarop het lid zichtbaar is zoveel als mogelijk vernietigd en niet gebruikt voor publicatie. 4. Het beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor bijvoorbeeld een jaarverslag, nieuwsbrief, website of een presentatie bij één van de activiteiten van EHBO. Artikel 9 Geluidsopnames: 1. Er wordt vooraf toestemming gevraagd als men een geluidsopname wil maken. 2. Geluidsfragmenten mogen niet worden gebruikt of verspreid zonder nadrukkelijke toestemming voor gebruik of verspreiding. Artikel 10 Privacybeleid 1. Het privacybeleid is een vast agendapunt van de jaarvergadering. 2. Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen. Artikel 11 Website 1. De website van de vereniging kan verwijzingen (bijv. hyperlink, button of banner) bevatten naar andere sites. 2. De vereniging hoeft niet automatisch verbonden te zijn met deze website of de eigenaren daarvan.
3. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door deze derden. 4. De vereniging maakt gebruik van Google Analytics voor geanonimiseerde gegevens van websitebezoekers. Artikel 12 Datalek 1. Bij een grove schending van rechten van betrokkenen, zoals het lekken van gegevens, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. 2. Bij een slechts geringe kans op schending van rechten van betrokkenen zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (art. 33.1 van de AVG). 3. In alle gevallen zullen de betrokken leden direct in kennis worden gesteld. 4. De [secretaris of het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie] zal een registratie van de genomen acties bijhouden. 5. De vereniging stelt een protocol op hoe men om dient te gaan met een datalek. Artikel 13 Sancties Overtreding van dit privacyreglement kan voor bestuursleden en leden van de vereniging betekenen dat er maatregelen worden getroffen Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit privacyreglement beslist de verantwoordelijke.
Artikel 15 Openbaarmaking en inwerkingtreding Dit privacyreglement wordt verstrekt of ter beschikking gesteld aan alle leden van de vereniging. Het privacyreglement treedt in werking op [datum]. Artikel 16 Slotbepaling Onverminderd het bepaalde in dit privacyreglement, zal op het verwerken van persoonsgegevens de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG van toepassing zijn.