© Lian Sonntag 2020
EHBO Posterholt versie 3.0 webmaster Lian Sonntag 2020

Bestuur en medewerkers

Medewerkers

Voorzitter: Edwin Theelen Vice voorzitter: Dave Deteren Secretaris: Lian Sonntag, tel. 06-55362759 of 0475-219607, e-mail: secretarisehboposterholt@gmail.com Penningmeester: Judith Peters penningmeesterehboposterholt@gmail.com Bestuurders: Harry van Rhee, Mark Jochems, Inge Eijckelenberg Coordinator Burgerhulpverlening „Hart voor Roerdalen“: Mart Simons, tel. 06-17431042 Evenementen Coördinator Dave Deteren materiaalbeheer: Harry van Rhee, tel. 06-25348216 of 0475-401784, e-mail: h.vanrhee@ziggo.nl In het kader van de ANBI status is het financiële jaaroverzicht op aanvraag beschikbaar
Kader instructeurs: Danny Ubachs Lotus Peter Thijssen