© Lian Sonntag 2020
EHBO Posterholt versie 3.0 webmaster Lian Sonntag 2020

Contact

EHBO vereniging Posterholt

Lian Sonntag Hoofdstraat 108B 6061 CG Posterholt t: 06-55362759 e: secretarisehboposterholt@gmail.com RABOBank: IBAN NL53RABO0142301302 t.n.v. EHBO vereniging Posterholt

Historie

Geschreven door Mw. M Rieken 1e secretaris ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum 2003 opgericht onder de naam VERENIGING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN POSTERHOLT NU BETER BEKEND ALS EHBO VERENIGING POSTERHOLT Bij het schrijven van dit woord voor de plaatselijke EHBO gaan mijn gedachte terug naar de kelder van de huisarts van de Roerstreek in St. Odiliënberg. Misschien kijkt U nu even vreemd op. Volgens mij werd daar in de laatste oorlogswinter 1944- 1945 de kiem gelegd voor de tegenwoordige bloeiende EHBO Vereniging. Twee dames uit Posterholt en twee uit elk der Roerstreek Gemeenten volgde daar een spoedcursus EHBO Dit in verband met het eventueel en dreigende en naderende oorlogsgevaar. Toen de oorlog voorbij was, gelukkig is Posterholt voor grote rampen gespaard gebleven, kwam bij enkele vrijwilligers de vraag op of bij ander gevaar of ramp mensen paraat moesten zijn om hulp te kunnen verlenen. We schrijven nu plusminus 1950. Zo kwam het initatief tot oprichting van de plaatselijke vereniging. De EHBO was geboren. De oprichters hiervan zijn helaas bijna allemaal overleden. Dank aan hen die de basis hiervoor hebben gelegd. De 1e schreden op het EHBO pad werden gezet door cursus en oefeningen. In het begin was alles niet eenvoudig. Het stond immers nog in de kinderschoenen. Na wat strubbelingen ging vanaf 1960 alles beter. We zien nu het resultaat, na hard aanpakken en kordaat doorzetten. Eerste kaderinstructrice en nog steeds lid! Niet zo maar een lid! We hebben het hier wel over Mia Suilen- Kruytzer. Ze werd al in 1960 (jawel dat was een hele eer!) gevraagd om EHBO-lessen te gaan volgen, en is daarna nooir meer weg te denken geweest. Reden genoeg om haar en haar echtgenoot Lambert (ook zeer bekend in het EHBO -wereldje) eens op te zoeken in Herten waar beide echtlieden wonen. Hoe ging het er aan toe in die tijd? Wij waren zo enthousiast dat wij nog voor examen al deelnamen aan een wedstrijd waarbij wij zelfs de 3e prijs behaalden. We deden op een zaterdag examen en meteen op de maandag daaropvolgend moest ik al actief ingrijpen bij een zwaargewonde jongeman bij een ongeval. Gelukkig is die jongen geheel hersteld. Op enig moment bent u kaderinstructuur geworden, wanneer was dat en waarom deed u dat? Posterholt kwam zonder kaderinstructeur te zitten, en men vroeg mij of ik daar voor niets voor voelde. Dat was het gevalen dus ben ik de opleiding gaan volgen geheel op eigen kosten. Ik slaagde in 1966. En in 1967 zijn Lambert en ik getrouwd. Maar die kosten hebt u later toch vergoed gekregen toen U les ging geven binnen de vereniging?(Lachend) Nou en of ik het betaald heb gekregen! Ik woonde toendertijd al in Herten en was op openbaar vervoer aangewezen. Ik vroeg bescheiden aan de vereniging in Posterholt of zij mij de buskosten (Herten- Posterholt vice-versa) wilden vergoeden. Aanvankelijk weigerde men dit omdat ik volgens hen toch in Posterholt moet zijn voor mijn ouders, maar later kwam er een compromis uit de bus. Ik kreeg de helft van de reiskosten vergoed. In 1992 was het hoogtepunt U stond in het middelpunt van een door u zelf betaald receptiein uw ouderlijke huis “De Leigraaf” tergelegenheid van uw zilverenjubileum. Oh zeker! Bijna iedereen uit de EHBO wereld was er zelfs uit Den-Haag. Ook de mensen van diverse zorg en onderwijsinstellingen waaraan ik les gaf was er. Ze waren er ook voor Lambert die inmiddels ook al meer dan 17 jaar als kaderinstructeur zijn sporen verdiend had. En dan toch in 1995 het afscheid...van ons Postert?Ja om redenen die nu niet meer belangrijk zijn vond ik het in Posterholt wel goed zo. In al die tijd dat ik les gaf was er geen les uitgevallen. indien ik verhinderd was nam Lambert het over. Mijn opvolger was gekozen. En ik moet zeggen dat het bestuur onder het voorzitterschap van Jos van Helden er een schitterend afscheid van heeft gemaakt.