BESTUUR AGENDA WE GEVEN EVENEM KOSTEN ETC BHV AED 1 2 3 4 5 6 Nieuwe pagina CC
Webmaster Lian Sonntag  2013
website EHBO vereniging Posterholt
Kosten c.q. de richtlijnen  
Nader te bepalen afhankelijk van het aantal deelnemers c.q. benodigde EHBO-ers.  Plan het evenement dusdanig dat er geen dubbeling ontstaat met een andere evenement  waar ook EHBO-assistentie wordt  gevraagd. (raadpleeg agenda SCRP, c.q. evenementen coordinator EHBO-vereniging.)     
                     Bij aanvraag EHBO assistentie: Aanvraag dient vijf weken van te voren bij onze evenementen coordinaort binnen te zijn, met hierin vermeld; Naam van Uw vereniging, gegevens contactpersoon met eventueel uw e-mail adres. Programma toevoegen dit i.v.m het aantal benodigde EHBO-leden. Aangeven van het aantal te verwachten deelnemers c.q. bezoekers.                    Zorgen :    
Dat wij onze taak kunnen uitoefenen in een rustige omgeving (niet de post inrichten bij een geluidsbox of band) Kan in de tent van de organiserende vereniging. Zichtbaar voor publiek (zien hier EHBO-Post) Toch een plek waar we het slachtoffer rustig kunnen behandelen. BIJ DEZE DANK VOOR U MEDEWERKING Contact: Evenementen coordinator: Harry van Rhee tel : 06-25348216 e.mail: h.vanrhee@ziggo.nl
KOSTEN ETC