BESTUUR AGENDA WE GEVEN EVENEM KOSTEN ETC BHV AED 1 2 3 4 5 6 Nieuwe pagina CC
Webmaster Lian Sonntag  2013
website EHBO vereniging Posterholt
Indien U tijdens een door U georganiseerd evenement EHBO assistentie gewenst is, zijn wij graag  bereid  als vereniging om daar onze medewerking aan te verlenen. Mits dit evenement in onze eigen gemeente  ligt. Wij verzorgen geen EHBO post buiten het dorp. Uitzondering: geen EHBO vereniging dan zijn wij wel bereid. Om er voor te zorgen dat alles goed verloopt. Willen wij u op voorhand de kosten c.q. de richtlijnen meedelen. E.e.a. is nodig om te voorkomen dat er  een onderbezetting  c.q. geen bezetting van EHBO leden is tijdens het door u georganiseerd evenement. LET WEL U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK DAT ALLES GOED GEREGELD IS DUS NEEM   CONTACT OP MET DE COORDINATOR EVENEMENTEN EN CHECK OOK OF ALLES GEREGELD IS.     
AANVRAAG EHBO BIJ EVENEMENTEN
EVENEM