BESTUUR AGENDA WE GEVEN EVENEM KOSTEN ETC BHV AED 1 2 3 4 5 6 Nieuwe pagina CC
Webmaster Lian Sonntag  2013
website EHBO vereniging Posterholt
Lesrooster EHBO Vereniging Posterholt seizoen 2017-2018                  
Cyclus Les 1           Les 2                   Onderwerp 1. Maandag 4 sept Woensdag 13 sept     ( P)BLS en AED 2. Woensdag 4 okt Maandag 9 okt Verbandleer 3. Woensdag 8 nov Maandag 13 nov  Letsels door warmte en koude 4. Maandag 8 jan Woensdag 17 jan  Vergiftiging, stoornissen in het bewustzijn 5. Maandag 19 feb Woensdag  28 feb   Stoornissen in de ademhaling Woensdag 7 maart  Jaarvergadering bij Vurenhof 6. Woensdag  14 mrt    Maandag 19 mrt    Ziektebeelden 7. Woensdag  11 april   Maandag 16 april  (P)BLS en AED 8. Woensdag 16 mei    Afsluitavond bij Vurenhof Sportongevallen
AGENDA