Gemeente Roerdalen Wat is Burgerhulpverlening vervolg
U ziet dat binnen enkele miuten de overlevingskansen drastisch afnemen.  Daarom is het initatief Burgerhulpverlening in het leven geroepen. Waarrbij U gereanimeerd wordt door mensen, die zich opgegeven hebben bij U in de buurt. Die kunnen snel ter plekke zijn en alvast beginnen met het  beademen en reanimeren  totdat de ambulance arriveert.Niet alleen uw overlevingskansen nemen toe maar de naschade wordt aanzienlijk beperkt net als de periode van herstel. U wilt geholpen worden, U wilt dat uw familieleden geholpen worden. DIT SYSTEEM KAN ECHTER ALLEEN WERKEN ALS ER GENOEG MENSEN ZIJN DIE ELKAAR WILLEN HELPEN. U WILT HELPEN. MOET U DAN EEN LANGDURIGE CURSUS VOLGEN? Welnee! Het enigste wat U hoeft te doen is naar een informatie avond in een van de kernen te gaan. Geheel vrijblijvend.   En de avond duurt maar 2 uurtjes en is mega-intressant. U mag rustig iemand meenemen om de drempel makkelijk te maken.  Heeft U daarna intresse dan geeft U zich op voor een korte cursus van slechts 2 keer drie uurtje waarin U leert hoe u moet beademen en reanimeren en een AED leert te bedienen.  Deze cursus wordt geheel vergoed door de gemeente.
Lees verder  op de volgende bladzijde.
BESTUUR AGENDA WE GEVEN EVENEM KOSTEN ETC BHV AED 1 2 3 4 5 6 Nieuwe pagina CC
Webmaster Lian Sonntag  2013
website EHBO vereniging Posterholt 3